Administrator‎ > ‎

Skadesanmeldelse

Er uheldet ude og du har fået en vandskade,  har haft indbrud eller lignende i lejligheden, skal der laves en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. 
Du skal anmelde skaden via  www.boligexperten.dk

Til skadesanmeldelsen hos forsikringen skal vi have flg. oplysninger (i det omfang det kan lade sig gøre):

Hvad er skadet (skadens omfang inkl. følgeskader)?

Hvad skadeskilden er / hvordan skaden opstod (hvis det er relevant, hvem der forårsagede skaden)?

Hvornår skaden opstod (evt. periode, hvor den må være opstået eller hvornår den blev opdaget)?

Hvad der blev gjort, da skaden blev opdaget for at standse skaden?

Gerne vedlagt billeder eller anden dokumentation.

Endelig meget gerne vedlagt tilbud på de reparationer, som måtte være nødvendige efter skaden.

Ved indbrudsskader vedlægges politiets kvittering for anmeldelse (kan evt. eftersendes) eller nummeret på anmeldelsen oplyses.

click tracking


Forsikring generelt:

I de tilfælde hvor skader bliver anmeldt til foreningens forsikring, så skal vi gøre opmærksom på, at foreningen kun er part i sagen, såfremt skaden er dækket af foreningens forsikring. Hvis det viser sig at foreningens forsikring ikke dækker skaden, så vil det alene være et spørgsmål for de involverede andelshavere.

Foreningens forsikring dækker skader på bygningsdele som følge af f.eks. vandskade fra rør, kloakker og tag, storm og skybrud. Derimod vil vand fra f.eks. et væltet babybadekar, eller nedsivning af vand fra et utæt badeværelsesgulv, normalt ikke været dækket.
I de tilfælde, hvor skaden er dækket af foreningens forsikringen, betaler den for udbedring hvor skaden er sket og evt. følgeskader i f.eks. underliggende lejligheder.

Foreningens forsikring dækker ikke indbo. Det betyder, at hvis en andelshaver får ødelagt tæpper og møbler, som følge af en vandskade hos overboen, så er det andelshaverens egen forsikring, der skal dække.

Det er altså vigtigt at have en forsikring, også selvom man ikke selv er skyld i evt. skader.