Hvorfor sortere affaldet

Hård/blød plast

Det går godt med at sortere. Vi samler 3 store beholdere med plast i løbet af 2 uger. Det er flot. Hård plast bliver genbrugt til for eksempel havemøbler, stole, lamper, fleecetrøjer, filt, urtepotter og vejkegler.

Flamingo er i denne kategori, men der er så lidt materiale at genanvende at det ikke kan betale sig. Derimod indeholder det meget luft, og er dermed super egnet til at brænde. Smid flamingo i dagrenovation.

04 PE-LD mærket plast skal i dagrenovation. 03 PVC skal afleveres på genbrugsstation.Metal

Det metal vi sender med dagrenovationen til forbrænding er tabt for evigt. Jernet mister sine egenskaber i ovnen og kan ikke genbruges. Desuden smelter metallet fast i ovnen, så man af og til må lukke ovnen ned, hvilket koster en halv million om dagen. Produktionen af nyt metal er meget energikrævende. Ved at genbruge een dåse spares energi svarende til at en sparepære kan lyse i 18 timer. Aluminiumdåser uden pant genbruges bedst ved at aflevere dem i supermarkedets flaskeautomat. Alu-bakker og staniol skal også sorteres til metal. Cykler og andet større metal afleveres til storskrald.

Papir / Reklamer
Vi har 4 papirbeholdere i gården. Papiret bliver genbrugt, og det er jo super. Meget af papiret er reklamer. Hvis du synes mængden af reklamer i din postkasse er stor og du alligevel ikke læser dem, så bed om at blive fri for reklamer. Herved spares masser af ressourcer til fremstilling af reklamerne og vi kan måske en dag fjerne den ene papirbeholder fra gården.
Ønsker du at undgå reklamer, så klikker du på"Reklamer - Nej tak". Du kan også henvende dig på posthuset for at få en tilmeldingsblanket.

Lær mere om genbrug på affald.dk. Hvilken affaldstype skal i hvilken beholder ?

Rengøring af emballage
Det du sorterer til genbrug skal være nogenlunde rent, så vi undgår lugtgener. Mange tænker derefter: "Jamen så bruger vi jo en masse vand til at rengøre med.. er det ikke et ressourcespild?" Jo, men ofte er en kort skylning nok til at rengøre emballage til genbrug. Og det behøver jo ikke at være vand direkte fra hanen.. det kan jo være det vand du skyllede dine grøntsager i.. eller det brandvarme vand fra kartoflerne... eller resten af vandet fra el-kedlen, hvis du kom til at koge for meget vand til kaffen.. eller..!. Brug fantasien :-)