Links‎ > ‎

Flugtveje

Æv, hvorfor må vi ikke sætte sko, affald, stiger med mere ud i opgangen ?

Jo, det er for vores egen sikkerheds skyld. Hvis vi pludselig skal skynde os ud, for eksempel i tilfælde af brand, så skal flugtvejen ikke være belagt med forhindringer i form af skotøj, affaldsposer, stiger med mere. Desuden kan det forsinke redningsfolk, som skal hurtigt ind, 
Når det gælder affaldsposer, så er det ydermere et spørgsmål om hygiejne i opgangen.. det kan lugte og tiltrække skadedyr.


Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere
Det er §9 som vi skal lægge mærke til:
§ 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Stk. 2. Øvrige fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde.

Stk. 3. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte bolig- og erhvervsenheder, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved beboerskifte.

Stk. 4. Ejeren skal ved opslag el.lign. gøre beboerne bekendt med ordensforskrifternes sigte og indhold.
Comments