Overdragelse af andel

Det er Boligexperten A/S, der står for overdragelser af andele. 
Kontakt gerne Boligexperten via formular på:  Boligexperten A/S  ->  WEB Beboere(Brugernavn: ejd114, Adgangskode: dyp961) -> "Skal du sælge din andelslejlighed". 
 
Kontakt  Lisette Sarelius   som er ansvarlig for overdragelser.
 
Proceduren for overdragelser (Obs: nummer til el-syn er 40 200 500). Honorar til Boligexperten.

Opstramning af overdragelser per 5. april 2016

Vi vil fremover have mere fokus på, at alt er korrekt, når en ny andelshaver flytter ind. Derfor vil bestyrelsen, synsmanden og Boligexperten  i fællesskab stramme op på proceduren omkring overdragelser. For eksempel at der forefindes dokumentation for, at et badeværelset er lavet korrekt, og at de medfølgende pulterrum er ryddet og tilgængelige. (Normalt er der 3 pulterrum til hver lejlighed).

Vi vil indskærpe, at vvs- og elsyn skal være udført af de firmaer, foreningen har udpeget. Det er i øjeblikket Østblik og EasyEl. Der skal foreligge anmærkningsfri vvs- og elsyn før synsmanden kan lave vurderingsrapporten. I modsat fald risikere man at skulle betale for to vurderinger. Hvis du modtager en el- eller vvsrapport med anmærkninger, kan du spare et ekstra syn, hvis du kan dokumentere, at det anmærkede er bragt i orden af en autoriseret håndværker (f.eks. en faktura på det udførte arbejde).

I købsaftalen vil der stå hvilke opgangsnøgler, inklusive ekstranøgler, som skal overdrages. I købsaftalen vil også stå, hvilke pulterrum, der hører til andelen. Synsmanden vil sikre at kælder- og loftsrum er ryddede eller give et fradrag for rydning.

Forældrekøb er ikke tilladt i foreningen. Forældre kan sagtens hjælpe alligevel.. enten ved at yde lån eller stille op som kautionister. Kontakt Boligexperten, som gerne forklarer, hvordan.
 

Der gives tillæg for eget arbejde, hvis det er håndværksmæssigt korrekt udført. Værdi pr. time kr. 150,00Links til foreningens ventelister:
Byttelisten
Intern venteliste
Ekstern venteliste
Ønsker du at blive skrevet op til en lejlighed, så skriv til tep@venneminde.dk
OBS! Den eksterne venteliste er fuld, så vi kan desværre ikke skrive flere op i øjeblikket.


Regler for optagelse og fornyelse på ventelisterne.

Når du skrives op på vores eksterne venteliste, bliver du kun tilbudt en lejlighed, når bestyrelsen får indstillingsretten til at sælge en andelsbolig.

Andelshaver må gerne selv bestemme, hvem de vil sælge andelen til. 

Der kan gå år imellem ,at foreningen får indstillingsretten, da det ofte er dødsboer, hvor der ingen arvinger er, eller hvis folk ikke selv ønsker at stå med salget af en andelsbolig.

Ligeledes kommer den interne venteliste og byttelisten før den eksterne venteliste ved

salg af en andelsbolig. Så det er yderst sjældent at det er den eksterne venteliste der er i spilFremleje/udlån af lejlighed eller enkelt værelse.

Leje af vaskerum på loft.

 
Grundplanstegninger for de enkelte lejligheder, som kan bruges ved ansøgning om byggetilladelse når man vil lave ændringer i lejligheden. Se også Københavns Kommunes vejledning: Anmeldelse af byggearbejde - lejlighed.
Udfyld og indsend blanketten "fuldmagt" (som formanden for AB Venneminde skal underskrive).

Hvis du skal fjerne bærende vægge eller lave badeværelse, så skal du ansøge om byggetilladelse hos kommunen.
Normalt tillader bestyrelsen ændringer indvendigt i lejlighederne under forudsætning af, at alle relevanter regler samt krav om byggetilladelse og autorisation er overholdt. 

Ændringer i fælles installationer kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen herunder stigstrenge og faldstammer. 
Normalt tillader vi ikke ændringer af yderdøre og rørføring på bagtrapper.Bestyrelsen giver ikke tilladelse til at tilslutte wc til køkkenfaldstamme. Årsagen er at køkkenstammer er ret fedtede indvendig og dette kombineret med toiletpapir kan føre til tilstoppelse.
Bestyrelsen giver heller ikke tilladelse til at tilslutte køkkenvask til wc-faldstamme af samme årsag.

Bestyrelsen giver ikke tilladelse til at flytte aftrækskanaler.
Knæk på kanalerne forringer luftgennemstrømningen.
Vi henviser til byg-erfa, der siger, at der maks må være to bløde buk på rør med naturlig ventilation, hvilket svarer til de buk, der allerede findes.
Ethvert buk på trækkanalerne og evt. forlængelse af rørføringen forringer luftgennemstrømningen.
Evt. 90 graders buk vil ydermere forhindre evt. rensning af kanalerne (f.eks. når der ryger reder og døde fugle ned i kanalerne).
I tilfælde af, at trækkanalen føres vandret i etageadskillelsen, siger Boligexperten, at det også vil have negative effekt på brandsikkerheden.

Udluftning i vådrum
Bestyrelsen vedtog følgende på mødet d. 2. september 2010:
Angående aftrækskanaler mod gården: Det er i orden at lave aftræk fra vådrum direkte ud i gården. Det er IKKE i orden at lave aftræk fra køkken. Her skal aftrækket være lodret, altså der skal benyttes vore indbyggede trækkanaler.
For at sikre en vis ensartethed og at ydervæggene fortsat fremstår pæne, kræver vi at der benyttes samme aftræksrør ved kommende vådrumsistandsættelser. Aftrækket skal være af kobber, være rundt og have diameteren 10 cm.

Gulvvarme
Hvad angår instalation af vandbaseret gulvvarme, for eksempel i bad og køkken, så er det helt ok, sålænge det er udført af en autoriseret. Du skal dog være opmærksom på at du står for alle udgifter til en eventuel efterfølgende kalibrering af varmesystemet. Men hvis det er en autoriseret montør, så bør det ikke blive et problem. Ligeledes skal du have en måler, som kan fjernaflæses på samme vis som vore radiatormålere. Tal med Techem om dette.

Andelshaver skifter håndtag, låse og/eller låsekasser for egen regning.

Vi tilstræber ensartethed, men hvis man tager en runde, så vil man se, at mange har skiftet til individuelle design.

Bestyrelsen ønsker/anbefaler: Udvendige håndtag og beslag på hovedtrappen skal være messing.
 
Link til foreningens håndværkere mm.
click tracking