Aflæsning af målere, fejl og mangler, med mere..

Vand og varme rekvirerer administrator(Boligexperten) aflæsning af.
 
El og gas skal ny andelshaver selv tilmelde sig hos leverandøren. 
El: Dong Energy. Bygas: Hofor

Nøgler.. 2 til postkassen, mindst 3 til opgangsdøren.  Evt. nøgler til kælder- og loftsrum,

Døre i lejligheden hører under "faste bygningsdele" og bør gemmes også selvom man ikke har dem monteret.

Kælder- og loftsrum skal være tomme. Tjek eventuelt med vicevært vedrørende storskrald.

Diverse dokumentation på byggearbejder.. badeværelse, køkken.. skal overdrages til køber.

Der tilbageholdes et beløb til eventuelle fejl og mangler. 
Findes fejl og mangler skal dette meddeles Boligexperten og bestyrelsen senest 2 uger efter overtagelse. 
Listen med fejl og mangler skal foruden selve fejlen/manglen også vise forventet pris for udbedring.
Fejl og mangler er en sag mellem køber og sælger.