Fremleje

Bestyrelsen skal godkende fremleje af lejlighed. Betingelserne i vedtægternes §11 skal være overholdt. Her findes vedtægterne: boligexperten.dk, web-beboere, brugernavn er ejd114, adgangskoden er dyp961.  Bestyrelsens opgave er at vurdere om lejeperioden og lejer kan accepteres.
Du skal begrunde/dokumentere forholdet, der gør at du søger om ret til at fremleje og vedlægge lejekontrakten til bestyrelsens godkendelse. Vi foreslår, at du anfører i kontrakten, at lejer accepterer, at skulle følge den til enhver tid gældende husorden og vedtægter i ejendommen.

Udlejning af enkelt værelse kræver også bestyrelsens godkendelse og udfærdigelse af lejekontrakt.

Boligexperten har en kontrakt, der kan benyttes.

Det er altid dig, andelshaveren, der vil blive opkrævet, hvis der sker udlejning af lejligheden. Du kan bede boligexperten rekvirere måleraflæsning fra målerfirmaet ved lejers ind og fraflytning, hvilket gør at du har en opgørelse for vand og varme forbrug, som du kan afregne med lejer efter, når der kommer fordelingsregnskaber.
På OGF 2011 besluttedes en ramme for lejens størrelse".. kan opkræve leje svarende til boligafgiften med tillæg af 50% af boligafgiften". Dette er lejen inden beregning af forbrug.

Hvor hurtigt du kan få tilladelse til fremleje osv. kommer an på, hvor hurtigt bestyrelsn har mulighed for at behandle jeres ansøgning.

Korttidsudlejning via Airbnb er ikke tilladt

Udlejning via fx Airbnb og lignende kan sammenlignes med erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilladt i vedtægterne. Når det ikke er udtrykkeligt beskrevet i vedtægterne, er det ikke tilladt.